wp873e8e03.png

 

Nuttige linken

 

UitinVlaanderen.be is de cultuur site van de Vlaamse Gemeenschap (vroeger CultuurNet.be). Wie wil weten wat er waar en wanneer te doen is, is bij UitinVlaanderen.be aan het goede adres …

Danspunt:

- geeft reductie op de dansfeesten, wedstrijden, optredens en cursussen die zij organiseren.

- verzekert ongevallen & burgerlijke aansprakelijkheid tijdens Danspunt-activiteiten.

- biedt promotionele ondersteuning van eigen dansproject(en).
- ondersteunt projectdossiers van speciale dansactiviteiten.
- geeft gratis advies over organisatorische aspecten van amateur-dans en organiseert hierover infosessies.
- beschikt over een aanzienlijk documentatie- en informatiecentrum.
Danskant vzw is een landelijk erkende jeugdvereniging, ondersteund door de Vlaamse overheid.

Danskant wil dans, muziek en beweging als educatieve en actieve cultuurbeleving verspreiden met als doel de persoonlijkheidsontplooiing, maatschappelijke integratie en participatie te bevorderen van kinderen en jongeren. Danskant vzw is lid van Federatie voor Organisaties Kunsteducatie FOK en van Steunpunt Jeugd

Wijlen Mon De Clopper (1922-1998), Vlaming, stichtend-voorzitter van de Vlaamse Volkskunstbeweging (VVKB) organiseerde met enkele medewerkers de eerste Europeade in 1964 te Antwerpen. Ze verenigde Vlamingen, Nederlanders, Engelsen, Fransen, Duitsers met Oekraïense, Joegoslavische en Poolse bannelingen die in hun traditionele klederdracht hun liederen zongen en hun eigen dansen dansten.

Jaarlijks komen tientallen volkskunstgroepen uit heel Europa voor een meerdaagse manifestatie bij elkaar.

De Vlaamse VolksKunstBeweging ondersteunt en houd de Vlaamse volkskunst en erfgoed in stand (volksmuziek, verantwoorde klederdracht, volksgebruiken en –tradities, vendelzwaaien... ). VVKB bevordert de onderlinge contacten tussen de groepen en volkskunstbeoefenaars.

De V.V.K.B. gouw West-Vlaanderen werd in 1954 opgericht en telt nu 14 volkskunstgroepen uit alle hoeken van West-Vlaanderen (kleuter- en kinderdans, jeugddans, Vlaamse dansen, muziekgroepen, seniorendans en vendelen).
Naast de vertegenwoordiging op nationaal en provinciaal vlak, wil de gouwwerking vooral de vriendschapsbanden tussen de verschillende volkskunstgroepen in West-Vlaanderen bevorderen.
De gouw West-Vlaanderen is aangesloten bij de Vlaamse Volkskunstbeweging (VVKB) en opgenomen in de Provinciale raad voor Cultuurcommissie Geschiedenis en Volkskunde. In 2000 nam Gouwvoorzitter Roland Man de fakkel van Karel Pottie over.

Sinds januari 2002 werken de 3 dansfederaties (VVKB, VVG en LVDB) samen als Danspunt, Centrum voor dans en beweging in Vlaanderen.

wpb1fa2a9b_0f.jpg
wpcea4a247_0f.jpg
wpfdae6052_0f.jpg
wp6abbc16a.gif
wpa70a2a89.png

vzw Volksdansgroep De Vlasblomme Bissegem © 2012

wpc150d59c_0f.jpg
wpfffc3474_0f.jpg
wp30d62cef.png